Psychose

U moet van het CBR gekeurd worden omdat u een psychotische stoornis heeft. Op deze pagina leggen we u iets uit over de ziekte en rijbewijskeuring voor psychose.

Belangrijke informatie!
Als gevolg van een drastische reductie van de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en het CBR voeren wij per 1-1-2024 geen keuringen meer uit voor ADHD, autisme, depressie, psychose, bipolaire-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Zelfs zonder de grote kortingen van ruim €82 euro die wij altijd rekenden, kunnen we u met de nieuwe tariefstructuur niet de garantie bieden op een gedegen onderzoek door de psychiater met alle zorg en service die wij daaromheen bieden. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de NZA of met het CBR.

Onder psychotische stoornissen vallen veel aandoeningen en ziektes. Ondanks dat het een zeldzame aandoening is, is schizofrenie de bekendste psychotische stoornis. In tegenstelling tot wat veel mensen denken hebben mensen met schizofrenie niet meerdere persoonlijkheden. Het zijn juist de psychoses die bij deze ziekte naar de buitenwereld het meeste opvallen. Ook mensen met een depressieve stoornis of bipolaire stoornis (manische-depressiviteit) kunnen psychoses krijgen. 

Behalve deze psychiatrische ziektes kunnen er ook veel andere oorzaken zijn van een psychose. Sommige mensen kunnen een psychose krijgen als ze veel stress ervaren. Als mensen ernstig lichamelijk ziek zijn kunnen ze ook psychotisch worden, dat noemen we dan een delier. Hormoonveranderingen, zoals bij een bevalling, kunnen een psychose uitlokken maar ook als mensen drugs gebruiken of daarmee stoppen kunnen ze psychotisch worden. Sommige drugs (zoals LSD en paddo’s) hebben zelfs als doel om psychotische symptomen op te wekken wat dan “een trip” wordt genoemd.

Tijdens een psychose verkeert iemand in een toestand waarbij hij/zij de grip op de realiteit is verloren. Iemand kan daardoor geen goed onderscheid meer maken van wat echt is en wat niet. Het komt vaak voor dat mensen tijdens een psychose dingen zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties). Ook zijn mensen vaak overtuigd van bepaalde gedachten die niet kloppen met de realiteit (wanen).

Als mensen een psychose hebben door drugs of stress dan gaat de psychose vaak snel weg nadat de drugs of de stressfactoren weg zijn. Het is daarom niet altijd nodig om met medicatie te starten als iemand psychotisch is. In de meeste gevallen wordt er echter wel gestart met medicatie om ervoor te zorgen dat de psychose sneller weg gaat. Vooral als mensen door een psychose een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen dan is de keuze om met medicatie te starten verstandig. Gelukkig is lang niet iedereen met een psychose meteen een gevaar voor zichzelf of voor anderen. De medicatie die wordt gegeven tegen een psychose (antipsychotica) kan invloed hebben op de rijvaardigheid.

Als iemand een psychose heeft gehad dan kan het herstel daarvan lang duren. Een psychose kan ook blijvende hersenschade veroorzaken. Zeker als de psychose lang heeft geduurd is de kans op blijvende schade groot en de herstelfase vaak van lange duur. Sommige mensen zullen zelfs helemaal niet meer terugkomen op hun oude niveau van functioneren.

Daarnaast is de kans om een psychose te krijgen groter bij mensen die in hun leven al eens een psychose hebben gehad.

Het CBR wil weten in hoeverre de psychotische stoornis, eventuele schade en de eventuele medicatie die u daarvoor gebruikt invloed hebben op uw rijvaardigheid. Omdat psychotische stoornissen ingewikkelde ziektebeelden zijn wil het CBR dat u een rijbewijskeuring voor psychose doet. Dit wordt onderzocht wordt door een arts die gespecialiseerd is in deze aandoeningen. Dat is de psychiater.

Hoe verloopt een rijbewijskeuring voor psychose?

Een rijbewijskeuring voor psychose bestaat uit een gesprek met de psychiater. De psychiater stelt u allerlei vragen over het ziektebeloop, de behandeling en hoe het nu gaat. De psychiater krijgt op die manier een zo goed mogelijk beeld van uw psychotische stoornis, het beloop en in hoeverre dit en de medicatie van invloed zijn op uw rijvaardigheid. 

Tijdens het gesprek zal de psychiater ook het psychiatrisch onderzoek uitvoeren waarbij onder andere op psychiatrische symptomen wordt gelet. Aan de hand van alle informatie zal de psychiater een advies geven of het veilig is dat u de weg op gaat. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met uw eigen veiligheid maar ook met die van uw medeweggebruikers. Als er tijdens het gesprek andere feiten naar voren komen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden dan moet de psychiater dit in het rapport meenemen. In dit advies worden beide groepen van het rijbewijs meegenomen. Groep1 (trekker-, auto- en motorrijbewijs) en groep 2 (vrachtwagen en bus).

De psychiater kan adviseren dat u geschikt of ongeschikt bent. Als de psychiater adviseert dat u rijgeschikt bent dan kan dat zijn voor onbepaalde tijd of met een termijnbeperking. Een termijnbeperking houdt in dat u na de gestelde termijn opnieuw een onderzoek naar uw alcoholgebruik moet ondergaan. 

Wat gebeurt er als het rapport klaar is?

Als het rapport klaar is heeft u inzage- en blokkeringsrecht. Meer informatie daarover vindt u hier en op de website van het CBRWanneer u gebruikt maakt van uw inzage en correctierecht dan sturen we het rapport binnen één werkdag na uw goedkeuring naar het CBR. Indien u het rapport blokkeert dan laten we dat ook binnen één werkdag aan het CBR weten. Het is ook mogelijk om af te zien van het inzage- en blokkeringsrecht. Als u dat wilt, kunt u dat tijdens de keuring aangeven. In dat gevalsturen we uw rapport binnen één tot hooguit enkele werkdagen nadat de laboratoriumuitslagen bekend zijn naar het CBR. U ontvangt zelf uiteraard ook een kopie van het verslag.

Nadat de psychiater het rapport met het advies naar het CBR heeft gestuurd, beslist het CBR uiteindelijk of u wel of niet mag rijden en of er wel of geen termijnbeperking wordt opgelegd.

Als u bij uw aanmelding een geldige ZD-code heeft doorgegeven dan sturen wij uw rapport digitaal naar het CBR. Daardoor kunnen zij uw rapport sneller verwerken, krijgt u de uitslag sneller en kunt u eerder de weg op. 

Onze beloftes

Klantvriendelijk

Heldere en transparante communicatie over het hele onderzoeksproces. U weet precies waar u aan toe bent.

Snelle verwerking

Binnen enkele dagen, indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden is dat 1-2 weken.

Zorgvuldig

Elke rapportage wordt zorgvuldig opgesteld door de psychiater zelf. De psychiater weet precies welke regels het CBR hanteert.

Plan direct een afspraak in

To top