Depressie

U moet van het CBR gekeurd worden omdat u een depressie of een bipolaire stoornis heeft. Op deze pagina leggen we u iets uit over de ziekten en de rijbewijskeuring voor depressie en bipolaire stoornissen.

Belangrijke informatie!
Als gevolg van een drastische reductie van de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en het CBR voeren wij per 1-1-2024 geen keuringen meer uit voor ADHD, autisme, depressie, psychose, bipolaire-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Zelfs zonder de grote kortingen van ruim €82 euro die wij altijd rekenden, kunnen we u met de nieuwe tariefstructuur niet de garantie bieden op een gedegen onderzoek door de psychiater met alle zorg en service die wij daaromheen bieden. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de NZA of met het CBR.

Depressies en bipolaire stoornissen vallen onder de stemmingsstoornissen. Zoals dit woord al zegt hebben deze mensen last van hun stemming. De diagnostiek van deze ziekten is erg uitgebreid en kent veel nuanceringen. Om het overzichtelijk te houden beperken we ons in deze uitleg daarom tot de grote lijnen van beide aandoeningen. 

Bij een depressie voelen mensen zich gedurende een periode van meer dan twee weken meer dagen wel somber dan niet. 

Bij mensen met een bipolaire stoornis wisselen deze sombere periodes zich af met periodes waarbij mensen manisch of hypomaan zijn. Het gevoel bij een hypomanie is eigenlijk het tegenovergestelde van het gevoel dat mensen in een sombere periode ervaren en wordt daarom ook niet altijd herkend als iets verkeerds. Voor de behandeling, ook van de depressieve periodes is het echter van groot belang dat de juiste diagnose is gesteld omdat de behandeling van de ziekte depressie anders is dan die van een bipolaire stoornis.

Een manie is de zwaardere versie van een hypomanie. Iemand voelt zich dan eigenlijk te goed. Als iemand een manie heeft gehad dan is dat meestal wel bekend omdat het gedrag van iemand tijdens een manie dan dusdanig is verstoord dat de omgeving hulp inschakelt. Bipolaire stoornissen worden in de volksmond ook wel manische-depressiviteit genoemd.

Deze sombere of (hypo)manische periodes zijn er bij de meeste mensen met een stemmingsstoornis gelukkig niet altijd. Mensen kunnen jarenlang geen last hebben van de ziekte waarna het ineens weer op kan komen. De klachten kunnen dan weken tot maanden, en soms zelfs jaren, aanhouden. Het volledig herstel van zo’n periode duurt vaak nog langer waarbij met name de concentratie en het geheugen vaak het langst nodig hebben om te herstellen.

Hoe verloopt een rijbewijskeuring voor depressie of een bipolaire stoornis?

Het CBR wil weten in hoeverre de stemmingsstoornis en de eventuele medicatie die u daar voor gebruikt invloed hebben op uw rijvaardigheid. Omdat stemmingsstoornissen ingewikkelde ziektebeelden zijn wil het CBR dat dit onderzocht wordt door een arts die gespecialiseerd is in stemmingsstoornissen. Dat is de psychiater.

Een rijbewijskeuring voor een depressie of bipolaire stoornis bestaat uit een gesprek met de psychiater. De psychiater stelt u allerlei vragen over het ziektebeloop, de behandeling en hoe het nu gaat. De psychiater krijgt op die manier een zo goed mogelijk beeld van uw stemmingsstoornis, het beloop en herstel daarvan en in hoeverre dit en de medicatie van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Tijdens het gesprek zal de psychiater ook het psychiatrisch onderzoek uitvoeren waarbij onder andere op psychiatrische symptomen wordt gelet. Aan de hand van alle informatie zal de psychiater een advies geven of het veilig is dat u de weg op gaat. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met uw eigen veiligheid maar ook met die van uw medeweggebruikers. Als er tijdens het gesprek andere feiten naar voren komen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden dan moet de psychiater dit in het rapport meenemen.

Wat gebeurt er als het rapport klaar is?

Als het rapport klaar is heeft u inzage- en blokkeringsrecht. Meer informatie daarover vindt u hier en op de website van het CBRWanneer u gebruikt maakt van uw inzage en correctierecht dan sturen we het rapport binnen één werkdag na uw goedkeuring naar het CBR. Indien u het rapport blokkeert dan laten we dat ook binnen één werkdag aan het CBR weten. Het is ook mogelijk om af te zien van het inzage- en blokkeringsrecht. Als u dat wilt, kunt u dat tijdens de keuring aangeven. In dat gevalsturen we uw rapport binnen één tot hooguit enkele werkdagen nadat de laboratoriumuitslagen bekend zijn naar het CBR. U ontvangt zelf uiteraard ook een kopie van het verslag.

Nadat de psychiater het rapport met het advies naar het CBR heeft gestuurd, beslist het CBR uiteindelijk of u wel of niet mag rijden en of er wel of geen termijnbeperking wordt opgelegd.

Als u bij uw aanmelding een geldige ZD-code heeft doorgegeven dan sturen wij uw rapport digitaal naar het CBR. Daardoor kunnen zij uw rapport sneller verwerken, krijgt u de uitslag sneller en kunt u eerder de weg op. 

Onze beloftes

Klantvriendelijk

Heldere en transparante communicatie over het hele onderzoeksproces. U weet precies waar u aan toe bent.

Snelle verwerking

Binnen enkele dagen, indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden is dat 1-2 weken.

Zorgvuldig

Elke rapportage wordt zorgvuldig opgesteld door de psychiater zelf. De psychiater weet precies welke regels het CBR hanteert.

Plan direct een afspraak in

To top