Autisme

U moet van het CBR gekeurd worden omdat u een vorm van autisme heeft. Op deze pagina leggen we u iets uit over de aandoening en de rijbewijskeuring voor autisme.

Belangrijke informatie!
Als gevolg van een drastische reductie van de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en het CBR voeren wij per 1-1-2024 geen keuringen meer uit voor ADHD, autisme, depressie, psychose, bipolaire-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Zelfs zonder de grote kortingen van ruim €82 euro die wij altijd rekenden, kunnen we u met de nieuwe tariefstructuur niet de garantie bieden op een gedegen onderzoek door de psychiater met alle zorg en service die wij daaromheen bieden. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de NZA of met het CBR.

Belangrijke informatie!
Als gevolg van een drastische reductie van de tarieven door het CBR en de NZA voeren wij per 1-1-2024 geen keuringen meer uit voor ADHD, autisme, depressie, psychose, bipolaire-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Zelfs zonder de grote kortingen die wij altijd rekende van ruim €82 euro, kunnen we u met de nieuwe tariefstructuur niet de garantie bieden op een gedegen onderzoek en alle zorg en service die wij daaromheen bieden. 
Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met het CBR.

Autisme kent vele verschillende vormen. De bekendste vormen zijn PDD-NOS, Asperger en klassiek autisme. Tegenwoordig vallen deze vormen allemaal onder de autismespectrumstoornis, ook vaak afgekort als ASS.

Het kan per persoon met ASS erg verschillen hoeveel last hij/zij daarvan heeft. Zelfs over de loop van iemands leven kan dit erg verschillen. 

Het CBR wil graag weten in hoeverre de ASS in uw geval invloed heeft op uw rijvaardigheid. Omdat de verschillen tussen mensen met ASS zo groot kunnen zijn kan het CBR dit niet vanaf papier beoordelen. Daarom willen zij dat dit onderzocht wordt door een arts die gespecialiseerd is in autismespectrumstoornissen. Dat is de psychiater.

Hoe verloopt een rijbewijskeuring voor autisme?

Tijdens een rijbewijskeuring voor ASS heeft u een gesprek met de psychiater. De psychiater zal u allerlei vragen stellen over vroeger en over hoe het nu gaat. Zo krijgt de psychiater een zo goed mogelijk beeld van de mate waarin u last heeft van de ASS en hoe dit over uw leven is verlopen. Tegelijk met dit gesprek vindt het psychiatrisch onderzoek plaats waarbij de psychiater onder andere op psychiatrische symptomen let. Aan de hand van het gesprek en dit onderzoek zal de psychiater beslissen of het veilig is als u de weg op gaat. De psychiater houdt hierbij niet alleen rekening met hoe veilig het voor uzelf is maar ook voor uw medeweggebruikers. Als er tijdens het gesprek andere feiten naar voren komen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden dan moet de psychiater dit ook in het rapport meenemen.

Wat gebeurt er als het rapport klaar is?

Als het rapport klaar is heeft u inzage- en blokkeringsrecht. Meer informatie daarover vindt u hier en op de website van het CBRWanneer u gebruikt maakt van uw inzage en correctierecht dan sturen we het rapport binnen één werkdag na uw goedkeuring naar het CBR. Indien u het rapport blokkeert dan laten we dat ook binnen één werkdag aan het CBR weten. Het is ook mogelijk om af te zien van het inzage- en blokkeringsrecht. Als u dat wilt, kunt u dat tijdens de keuring aangeven. In dat gevalsturen we uw rapport binnen één tot hooguit enkele werkdagen nadat de laboratoriumuitslagen bekend zijn naar het CBR. U ontvangt zelf uiteraard ook een kopie van het verslag.

Nadat de psychiater het rapport met het advies naar het CBR heeft gestuurd, beslist het CBR uiteindelijk of u wel of niet mag rijden en of er wel of geen termijnbeperking wordt opgelegd.

Als u bij uw aanmelding een geldige ZD-code heeft doorgegeven dan sturen wij uw rapport digitaal naar het CBR. Daardoor kan het CBR uw rapport sneller verwerken en krijgt u de uitslag sneller waardoor u eerder de weg op kunt of uw rijexamen kunt doen.

Onze beloftes

Klantvriendelijk

Heldere en transparante communicatie over het hele onderzoeksproces. U weet precies waar u aan toe bent.

Snelle verwerking

Binnen enkele dagen, indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden is dat 1-2 weken.

Zorgvuldig

Elke rapportage wordt zorgvuldig opgesteld door de psychiater zelf. De psychiater weet precies welke regels het CBR hanteert.

Plan direct een afspraak in

To top