Alcohol en drugsonderzoek

U moet van het CBR gekeurd worden omdat het vermoeden bestaat dat er bij u sprake is, of is geweest, van alcohol- en drugsmisbruik. Op deze pagina leggen we u meer uit over een rijbewijskeuring voor alcohol en drugs. 

Wat is alcohol- en drugsmisbruik?

Als er bij het CBR en in de rapporten wordt gesproken over “alcohol- of drugsmisbruik” dan wordt daar “alcohol- of drugsmisbruik in de zin der wet” mee bedoeld. Dit is iets anders dan verslaafd zijn, of zoals dat in de DSM 5 wordt genoemd: “een stoornis in het gebruik van alcohol of drugs”. Voor de diagnose “alcohol- of drugsmisbruik in de zin der wet” wordt gekeken naar meer aspecten dan alleen de criteria die de DSM 5 hanteert om “een stoornis in het gebruik van alcohol of drugs” te stellen.

Het CBR kent twee verschillende soorten onderzoek als het gaat om een rijbewijskeuring voor alcohol en drugs. Een onderzoek in het kader van de Mededelingenprocedure en een onderzoek in het kader van de Gezondheidsverklaring. 

Een onderzoek in het kader van de mededelingenprocedure 

Dit is een onderzoek dat aan u is opgelegd door het CBR. Vaak wordt een dergelijk onderzoek opgelegd nadat iemand is aangehouden terwijl hij/zij onder invloed van alcohol en drugs reed en de politie daarvan een mededeling heeft gedaan bij het CBR. Dit onderzoek is niet vrijblijvend. Voor de meeste mensen is dit het eerste onderzoek dat naar hun middelengebruik wordt gedaan. 

Een onderzoek in het kader van de gezondheidsverklaring 

Dit onderzoek wordt aangevraagd naar aanleiding van de door u ingevulde Gezondheidsverklaring of naar aanleiding van een eerder onderzoek naar uw alcohol- en drugsgebruik. 

Hoe verloopt het onderzoek bij een rijbewijskeuring voor alcohol en drugs?

Een rijbewijsonderzoek voor alcohol- en drugs bestaat uit een gesprek met de psychiater, een lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Het laboratoriumonderzoek bestaat uit een bloedonderzoek en soms een urineonderzoek. Dit laatste is afhankelijk van het soort drugs waarom het gaat. U krijgt tijdens de keuring van de psychiater een formulier mee om dit onderzoek uit te laten voeren. Het duurt meestal 1-2 weken voordat wij alle uitslagen van het bloedonderzoek binnen hebben. Bij cannabis, GHB en ketamine kan het zo’n 2-3 weken duren voordat wij de uitslagen binnen krijgen. Het laboratoriumonderzoek kan alleen gedaan worden bij een laboratorium dat door het CBR wordt erkend. een overzicht van deze laboratoria vindt u hier

Hoe is het verloop na uw rijbewijskeuring voor alcohol en drugs?

Aan de hand van het onderzoek en de laboratoriumuitslagen stelt de psychiater het rapport op. In dit rapport kan de psychiater adviseren dat u rijgeschikt of ongeschikt bent. 

Als de psychiater adviseert dat u rijgeschikt bent dan kan dat zijn voor onbepaalde tijd of met een termijnbeperking. Een termijnbeperking houdt in dat u na de gestelde termijn opnieuw een onderzoek naar uw alcohol- en drugsgebruik moet laten doen.

Wat gebeurt er als het rapport klaar is?

Als het rapport klaar is heeft u inzage- en blokkeringsrecht. Meer informatie daarover vindt u hier en op de website van het CBRWanneer u gebruikt maakt van uw inzage en correctierecht dan sturen we het rapport binnen één werkdag na uw goedkeuring naar het CBR. Indien u het rapport blokkeert dan laten we dat ook binnen één werkdag aan het CBR weten. Het is ook mogelijk om af te zien van het inzage- en blokkeringsrecht. Wanneer u dat wilt, kunt u dat tijdens de keuring aangeven. In dat gevalsturen we uw rapport binnen één tot hooguit enkele werkdagen nadat de laboratoriumuitslagen bekend zijn naar het CBR. U ontvangt zelf uiteraard ook een kopie van het verslag.

Nadat de psychiater het rapport met het advies naar het CBR heeft gestuurd, beslist het CBR uiteindelijk of u wel of niet mag rijden en of er wel of geen termijnbeperking wordt opgelegd.

Als u bij uw aanmelding een geldige ZD-code heeft doorgegeven dan sturen wij uw rapport digitaal naar het CBR. Daardoor kunnen zij uw rapport sneller verwerken, krijgt u de uitslag sneller en kunt u eerder de weg op. 

Onze beloftes

Klantvriendelijk

Heldere en transparante communicatie over het hele onderzoeksproces. U weet precies waar u aan toe bent.

Snelle verwerking

Binnen enkele dagen, indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden is dat 1-2 weken.

Zorgvuldig

Elke rapportage wordt zorgvuldig opgesteld door de psychiater zelf. De psychiater weet precies welke regels het CBR hanteert.

Plan direct een afspraak in

Alcoholonderzoek

U moet van het CBR gekeurd worden omdat het vermoeden bestaat dat er bij u sprake is, of is geweest, van alcoholmisbruik. Dit kan zijn doordat u een of meerdere keren bent aangehouden terwijl u onder invloed van alcohol reed of omdat het CBR via een andere weg heeft vernomen dat er bij u mogelijk sprake is van alcoholmisbruik.

To top