AD(H)D

U moet van het CBR gekeurd worden omdat u AD(H)D heeft. Op deze pagina leggen we u iets uit over de aandoeningen en de rijbewijskeuring voor ADHD.

Belangrijke informatie!
Als gevolg van een drastische reductie van de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en het CBR voeren wij per 1-1-2024 geen keuringen meer uit voor ADHD, autisme, depressie, psychose, bipolaire-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Zelfs zonder de grote kortingen van ruim €82 euro die wij altijd rekenden, kunnen we u met de nieuwe tariefstructuur niet de garantie bieden op een gedegen onderzoek door de psychiater met alle zorg en service die wij daaromheen bieden. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de NZA of met het CBR.

ADHD en ADD zijn aandachtstekortstoornissen. Zoals dit woord al zegt hebben deze mensen vaak moeite met het vasthouden van de aandacht en de concentratie. Het grootste verschil tussen de twee diagnoses is dat er bij ADHD sprake is van impulsiviteit en van hyperactiviteit (vandaar de “H” in ADHD).

Per persoon met AD(H)D kan het erg verschillen hoeveel last hij/zij daarvan heeft. Zelfs over de loop van iemands leven kan dit erg verschillen. 

Het CBR wil graag weten hoeveel de ADHD of ADD in uw geval van invloed kan zijn op uw rijvaardigheid. Omdat de verschillen tussen mensen met AD(H)D zo groot kunnen zijn kan het CBR vanaf papier niet beoordelen hoeveel last iemand van de aandoening heeft en in hoeverre de ADHD of ADD de rijvaardigheid beïnvloedt. Daarom willen zij dat dit onderzocht wordt door een arts die gespecialiseerd is in deze aandoeningen. Dat is de psychiater.

Hoe verloopt het onderzoek bij een rijbewijskeuring voor ADHD?

Tijdens een rijbewijskeuring voor ADHD of ADD heeft u een gesprek met de psychiater. De psychiater zal u allerlei vragen stellen over vroeger en over hoe het nu gaat. Zo krijgt de psychiater een zo goed mogelijk beeld van de mate van ernst van de aandoening bij u en hoe dit over uw leven is verlopen. Tegelijk met dit gesprek vindt het psychiatrisch onderzoek plaats waarbij de psychiater onder andere op psychiatrische symptomen let. Aan de hand van het gesprek en dit onderzoek zal de psychiater beslissen of het veilig is als u de weg op gaat. De psychiater houdt hierbij niet alleen rekening met hoe veilig het voor uzelf is maar ook voor uw medeweggebruikers. Als er tijdens het gesprek andere feiten naar voren komen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden dan moet de psychiater dit ook in het rapport meenemen.

Aan de hand van het onderzoek stelt de psychiater een rapport op waarin een advies wordt uitgebracht aan het CBR. Het CBR neemt dit advies mee en beslist uiteindelijk of u wel of niet mag rijden.

Wat gebeurt er als het rapport klaar is?

Als het rapport klaar is dan heeft u inzage-, correctie- en blokkeringsrecht. Meer informatie over deze rechten vindt u hier en op de website van het CBRWanneer u afziet van deze rechten, dan sturen we uw rapport bij Rijgeschiktnederland.nl binnen één tot hooguit enkele werkdagen naar het CBR. Indien u gebruikt maakt van uw inzage en correctierecht dan sturen we het rapport binnen één werkdag na uw goedkeuring naar het CBR. 

Als u bij uw aanmelding een geldige ZD-code heeft doorgegeven dan sturen wij uw rapport digitaal naar het CBR. Daardoor kan het CBR uw rapport sneller verwerken en krijgt u de uitslag sneller waardoor u eerder de weg op kunt of uw rijexamen kunt doen.

Onze beloftes

Klantvriendelijk

Heldere en transparante communicatie over het hele onderzoeksproces. U weet precies waar u aan toe bent.

Snelle verwerking

Binnen enkele dagen, indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden is dat 1-2 weken.

Zorgvuldig

Elke rapportage wordt zorgvuldig opgesteld door de psychiater zelf. De psychiater weet precies welke regels het CBR hanteert.

Plan direct een afspraak in

To top