Overige psychiatrische aandoening

U moet van het CBR gekeurd worden omdat u psychiatrische aandoening heeft. Op deze pagina leggen we u iets uit over deze rijbewijskeuring voor (overige) psychiatrische aandoeningen.

Belangrijke informatie!
Als gevolg van een drastische reductie van de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en het CBR voeren wij per 1-1-2024 geen keuringen meer uit voor ADHD, autisme, depressie, psychose, bipolaire-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Zelfs zonder de grote kortingen van ruim €82 euro die wij altijd rekenden, kunnen we u met de nieuwe tariefstructuur niet de garantie bieden op een gedegen onderzoek door de psychiater met alle zorg en service die wij daaromheen bieden. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de NZA of met het CBR.

Naast ADHD/ADD, autisme, depressie/bipolaire stoornissen en psychoses kunt u bij ons ook gekeurd worden voor uw rijbewijs als er sprake is van overige psychiatrische aandoeningen. Veel voorkomende overige psychiatrische aandoeningen zijn bijvoorbeeld angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Het CBR wil dat u een psychiatrische rijbewijskeuring krijgt omdat ze willen weten in hoeverre de psychiatrische aandoening en de eventuele medicatie die u daar voor gebruikt invloed hebben op uw rijvaardigheid. Omdat psychiatrische aandoeningen vaak ingewikkelde ziektebeelden zijn wil het CBR dat dit onderzocht wordt door een arts die gespecialiseerd is in psychiatrische ziektes. Dat is de psychiater.

Hoe verloopt een rijbewijskeuring voor overige psychiatrische aandoeningen?

Een rijbewijskeuring voor overige psychiatrische aandoeningen bestaat uit een gesprek met de psychiater. De psychiater stelt u allerlei vragen over het ziektebeloop, de behandeling en hoe het nu gaat. De psychiater krijgt op die manier een zo goed mogelijk beeld van uw aandoening, het beloop en herstel daarvan en in hoeverre dit, en de eventuele medicatie die u gebruikt, van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Tijdens het gesprek zal de psychiater ook het psychiatrisch onderzoek uitvoeren waarbij onder andere op psychiatrische symptomen wordt gelet. Aan de hand van alle informatie zal de psychiater een advies geven of het veilig is dat u de weg op gaat. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met uw eigen veiligheid maar ook met die van uw medeweggebruikers. Als er tijdens het gesprek andere feiten naar voren komen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden dan moet de psychiater dit in het rapport meenemen.

Wat gebeurt er als het rapport klaar is?

Als het rapport kaar is heeft u inzage- en blokkeringsrecht. Meer informatie daarover vindt u hier en op de website van het CBRWanneer u gebruikt maakt van uw inzage en correctierecht dan sturen we het rapport binnen één werkdag na uw goedkeuring naar het CBR. Indien u het rapport blokkeert dan laten we dat ook binnen één werkdag aan het CBR weten. Het is ook mogelijk om af te zien van het inzage- en blokkeringsrecht. Wanneer u dat wilt, kunt u dat tijdens de keuring aangeven. In dat gevalsturen we uw rapport binnen één tot hooguit enkele werkdagen nadat de laboratoriumuitslagen bekend zijn naar het CBR. U ontvangt zelf uiteraard ook een kopie van het verslag.

Als u bij uw aanmelding een geldige ZD-code heeft doorgegeven dan sturen wij uw rapport digitaal naar het CBR. Daardoor kan het CBR uw rapport sneller verwerken en krijgt u de uitslag sneller waardoor u eerder de weg op kunt of uw rijexamen kunt doen.

Onze beloftes

Klantvriendelijk

Heldere en transparante communicatie over het hele onderzoeksproces. U weet precies waar u aan toe bent.

Snelle verwerking

Binnen enkele dagen, indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden is dat 1-2 weken.

Zorgvuldig

Elke rapportage wordt zorgvuldig opgesteld door de psychiater zelf. De psychiater weet precies welke regels het CBR hanteert.

Plan direct een afspraak in

To top