Mededeling

De mededelingen procedure is een wettelijke maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd door de politie, de officier van justitie of door de directeur van het CBR. Omdat deze mededeling is gedaan, wil het CBR dat er bij u onderzoek wordt gedaan op het bestaan van een eventuele psychiatrische aandoening die de rijgeschiktheid beïnvloedt.

Hieronder leest u hoe een keuring in het kader van de mededelingen procedure in zijn werk gaat. De kosten van een mededelingenkeuring betaalt u meestal aan het CBR. Soms vraagt het CBR of wij de kosten met u willen verrekenen. Daarom vindt u op deze pagina tevens wat de kosten van deze keuring zijn. 

Ook op de website van het CBR is informatie over de mededelingen procedure te vinden.

Hoe gaat het in zijn werk

1. De afspraak

U maakt eenvoudig en snel een afspraak via ons online afsprakensysteem.

2. Onderzoeken

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de psychiater en, indien nodig, een lichamelijk- en laboratoriumonderzoek. Het keuringsonderzoek door ons zal zo’n 20-30 minuten duren.

 

3. Het rapport

Na het onderzoek wordt de rapportage opgesteld. Deze is meestal na enkele dagen al klaar als de uitslagen van het laboratoriumonderzoek al binnen zijn. 

De afspraak

Een afspraak voor onderzoek in het kader van de mededelingen procedure kunt u zelf maken op onze site. Nadat u de afspraak heeft gemaakt krijgt een mail met verdere informatie en krijgt u, indien nodig, een formulier voor laboratoriumonderzoek toegestuurd.

Het  onderzoek

Een gesprek met de psychiater

Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de psychiater dat zo’n 20-30 minuten duurt. Indien nodig vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats. U dient op tijd aanwezig te zijn voor de keuring, bij voorkeur 15 minuten vooraf. Als u meer dan 10 minuten te laat bent dan kan het onderzoek niet meer plaats vinden en zult u een nieuwe afspraak moeten maken. Voor de afspraak waarvoor u te laat bent gekomen wordt dan het no show tarief (zie onder aan deze pagina) in rekening gebracht.

Wat dient u mee te nemen naar het onderzoek?
-Een geldig legitimatiebewijs
-Als u medicijnen gebruikt: een overzicht van uw actuele medicatie
-Als u afziet van uw correctie- en blokkeringsrecht het ondertekende formulier afzien. Meer informatie over deze rechten vindt u hier op de site van het CBR en hier op onze pagina.

Laboratoriumonderzoek

Indien u laboratoriumonderzoek moet laten verrichten dan dient u dit uiterlijk een week na de keuring uit te laten voeren. U kunt het laboratoriumonderzoek ook eerder laten verrichten. Op uw verzoek kunnen we u een formulier voor het laboratoriumonderzoek per mail sturen. 

Niet alle laboratoria voldoen aan de eisen die het CBR stelt. Op de website van het CBR vindt u deze lijst waarop u een laboratorium bij u in de buurt vindt en dat aan hun eisen voldoet. Let op! niet alle laboratoria voldoen aan zowel de eisen voor bloedonderzoek als voor urineonderzoek.

Rapportage

Na het onderzoek wordt het rapport opgesteld. Dit is meestal na enkele dagen al klaar. Indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden kan het onderzoek pas afgerond worden als de uitslagen van dat onderzoek binnen zijn.
Als het onderzoek klaar is heeft u recht op inzage en blokkering. Meer hierover leest u hier.

Na de keuring

Bij rijbewijskeuringen in het kader van de mededelingen procedure moeten wij het rapport uiterlijk vier weken na de keuring naar het CBR sturen. Wij begrijpen echter dat u zo snel mogelijk uitsluitsel wil over de keuring. Wij streven er daarom naar om het rapport binnen enkele dagen na de keuring af te ronden en op te sturen. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk het laboratoriumonderzoek laat verrichten, als dit van toepassing is. Om dezelfde reden verzoeken wij u de factuur die u eventueel toegestuurd krijgt al voor de keuring, of anders binnen 1 week na de keuring te voldoen. U bent overigens niet verplicht om de factuur voor de keuring te voldoen. Dit verzoek doen wij enkel om de procedure voor u zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.
Zodra het rapport naar het CBR is gestuurd ligt de verdere afhandeling daarvan bij het CBR. Wij hebben daar dan geen invloed meer op.

Wat zijn de kosten?

Meestal betaalt u de kosten voor het onderzoek in het kader van de mededelingen procedure via het CBR maar in enkele gevallen vraagt het CBR ons of wij zelf de factuur naar u willen sturen. De kosten voor dit onderzoek bedragen, afhankelijk van de keuring €439,08 of €479,00. Deze kosten zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van eventueel laboratoriumonderzoek. Hieronder vindt u een overzicht van de laboratoriumkosten.

Kosten laboratoriumonderzoek per 1-6-2023 (inclusief btw)
Alcohol78,88
Cannabis86,32
Overige drugs84,65
Alcohol en Cannabis119,73
Alcohol en Overige drugs 118,06
Cannabis en Overige drugs109,86
Alcohol en Cannabis en Overige drugs143,26
  

Wat als u niet of te laat op de afspraak komt of de afspraak te laat wil verplaatsen?

Als u niet op de afspraak verschijnt, als u meer dan 10 minuten te laat bent of als u de afspraak wil verzetten maar dit niet op tijd doet (uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak) dan wordt het no-show tarief van het CBR bij u in rekening gebracht. Voor 2024 is dit tarief vastgesteld op €134,08 (inclusief BTW).

Onze beloftes

Klantvriendelijk

Heldere en transparante communicatie over het hele onderzoeksproces. U weet precies waar u aan toe bent.

Snelle verwerking

Binnen enkele dagen, indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden is dat 1-2 weken.

Zorgvuldig

Elke rapportage wordt zorgvuldig opgesteld door de psychiater zelf. De psychiater weet precies welke regels het CBR hanteert.

Plan direct een afspraak in

To top