Gezondheidsverklaring

Op basis van wat u op uw gezondheidsverklaring heeft ingevuld, heeft het CBR besloten dat u zich moet laten onderzoeken op een psychiatrische aandoening of medicatie die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden. Hieronder leest u hoe deze rijbewijskeuring in zijn werk gaat. 

Belangrijke informatie!
Als gevolg van een drastische reductie van de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en het CBR voeren wij per 1-1-2024 geen keuringen meer uit voor ADHD, autisme, depressie, psychose, bipolaire-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Zelfs zonder de grote kortingen van ruim €82 euro die wij altijd rekenden, kunnen we u met de nieuwe tariefstructuur niet de garantie bieden op een gedegen onderzoek door de psychiater met alle zorg en service die wij daaromheen bieden. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de NZA of met het CBR.

Hoe gaat het in zijn werk

1. De afspraak

U maakt eenvoudig en snel een afspraak via ons online afsprakensysteem.

2. Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een gesprek dat zo’n 20 minuten zal duren. 

3. Het rapport

Na uw onderzoek wordt het rapport opgesteld.

Het onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek in het kader van de gezondheidsverklaring bestaat uit een gesprek dat zo’n 20 minuten zal duren. Indien nodig wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek wordt bij ons altijd door een psychiater gedaan, dus nooit door een psycholoog, een arts in opleiding tot psychiater of een andere basisarts maar dus altijd door de medisch specialist zelf.
Als het gaat om een drugs- en/of alcoholkeuring dan krijgt u een formulier mee om laboratoriumonderzoek te laten verrichten. Hoe sneller u dit doet, hoe sneller wij de uitslagen binnen hebben en hoe sneller uw rapport klaar is.

Belangrijk! Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs en uw medicatiepaspoort mee te nemen naar de afspraak!

Het rapport

Na uw onderzoek wordt het rapport opgesteld. Bij de meeste keuringsbureaus worden de volle 8 weken gebruikt om dit rapport op te stellen maar bij ons gaat dit veel sneller. Wij hebben uw rapport meestal binnen één tot enkele dagen klaar.
Als er laboratoriumonderzoek plaats moet vinden dan hangt de uitslag van het rapport af van hoe snel u het laboratoriumonderzoek laat verrichten en van hoe snel het laboratorium de uitslagen naar ons verzendt. Deze uitslagen zijn meestal 1-2 weken nadat u het laboratoriumonderzoek heeft laten doen bij ons bekend.
Als u gebruik maakt van uw inzage- of blokkeringsrecht dan krijgt u het rapport ter inzage toegestuurd op het e-mailadres dat u bij uw aanmelding heeft opgegeven. U heeft dan 14 dagen de tijd om van uw inzage- of blokkeringsrecht gebruik te maken. Als wij na 14 dagen niets hebben vernomen sturen wij het rapport op naar het CBR. Meer informatie over het inzage- en blokkeringsrecht vindt u hier op onze site en op de website van het CBR.

Als u heeft afgezien van uw inzage- en blokkeringsrecht dan sturen wij uw rapport zodra het klaar is direct naar het CBR en naar u.

Onze beloftes

Klantvriendelijk

Heldere en transparante communicatie over het hele onderzoeksproces. U weet precies waar u aan toe bent.

Snelle verwerking

Binnen enkele dagen, indien er laboratoriumonderzoek verricht moet worden kan dit oplopen tot 2 weken.

Zorgvuldig

Elke rapportage wordt zorgvuldig opgesteld door de psychiater zelf. De psychiater weet precies welke regels het CBR hanteert.

Plan direct een afspraak in

To top